Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu
Sürekli Bilgilendirme Formu

Faydalı Linkler

Kamu Kuruluşları

Sermaye Piyasası Kurulu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye İstatistik Kurumu

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı

Turizm Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Devlet Planlama Teşkilatı

Türkiye Belediyeler Birliği

TMSF

Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi(TARYAT)

KOSGEB

 

Meslek Odaları ve Kurumlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)

Şehir Plancıları Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Harita Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Makine Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ankara Tabip Odası(ATO)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası(INTES)

Türkiye Genç İşadamları Derneği(TUGIAD)

Türkiye Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MUSIAD)

Türkiye Bankalar Birliği

Uluslararası Yatırımcılar Derneği(YASED)

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği(TKYD)

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı

TSPAKB

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

Sektörden

Değerleme Uzmanları Birliği

Değerleme Uzmanları Derneği

Emlak Kulisi

Hürriyet Emlak

Milliyet Emlak

İnternational Valuation Standarts Council (IVSC)

Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

The European Group Of Valuers (TEGOVA)

İstanbul Proje Yönetim Derneği

Gazeteparc

Gayrimenkul Türkiye

American Society of Appraisers

The Urban Land Institute