Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir. 
Şirketimiz, lisanslı ve yetkin uzman kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul görmüş değerleme metotlarını kullanmak, mesleğin gerektirdiği standartlara ve etik kurallara bağlı kalmak suretiyle gayrimenkul değerleme raporları hazırlar ve ilgililerine sunar. 

Bu kapsamda; 

-    Pazarlamaya Yönelik Gayrimenkul Değerleme,
-    Ticari Gayrimenkul Değerlemesi,
-    Konut Finansmanına Yönelik Değerleme,
-    UFRS (Finansal Raporlama) İçin Değerleme,
-    Sigorta Değerine Yönelik Değerleme,
-    Portföy Değerlemesi,
-    Miras Paylaşımına Yönelik Değerleme,
-    Vergiye Konu Gayrimenkuller İçin Değerleme

Hizmet alanlarında İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Şehir Bölge Plancısı, Mimar vb. çeşitli mesleki disiplinlerde eğitim almış yetkin uzman kadromuzla raporlarınızı hazırlar ve tarafınıza sunarız.

NİTELİKLERİNE GÖRE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKUL GRUPLARI;

Tarımsal Araziler;
•    Bağ
•    Bahçe
•    Tarla
•    Sera
•    Özel Orman
•    Boş Arazi

Arsalar;
•    İmarlı Arsalar
•    İmarsız Arsalar
•    Plan Çalışmaları Beklenen Araziler
•    İmar Şartlarına Bağlı Değer Artışına Konu Olan Arsalar


İkamet ve Ticari Amaçlı Taşınmazlar;
•    Konut/Mesken
•    Ofis/Büro
•    Konut Amaçlı Müstakil Yapı
•    Dükkan
•    Plaza
•    İş Merkezi
•    Restoran
•    Atölye ve İmalathaneler

Nitelikli Gayrimenkuller;
•    Alışveriş Merkezi
•    Yalı
•    Tarihi Eser
•    Köşkler
•    Tescilli Yapılar
•    Hastane ve Sağlık Kompleksleri
•    Fabrika ve Üretim Tesisleri
•    Depo ve Antrepolar
•    Marina ve Limanlar
•    Otel, Tatil Köyü ve Konaklama Tesisleri
•    Akaryakıt İstasyonları
•    Hayvan Çiftlikleri ve Besihaneler
•    Spor Merkezleri ve Fitness Salonları
•    Özel Eğitim Tesisleri, Okullar ve Yurtlar
•    Enerji Tesisleri ve Güneş Enerjisi Santralleri