Gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlemesini ve analiz raporlarını belirlenen kabul görmüş standartlar çerçevesinde hazırlamaktayız. Makine ve Ekipman değerlemesinin kendine has kriterleri ve teknikleri sebebiyle bu değerleme çalışmaları tecrübeli Makine Mühendislerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

  • Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri,
  • Üretim yada hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve techizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri,
  • Şirketlerin toplam varlıklarının ortaya konulması amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya da ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespit raporları nitelikli uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır.