İmar Barışı;

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasına imkân sağlayan bir yasa maddesi ve yönetmelikten ibaret düzenlemedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi’nden istifade ile "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği" ne uyum ile yapı kayıt belgesi alınması süreci ile başlayıp, cins tashihi, kat mülkiyeti kurulması ve iskân belgesi alınması ile tamamlanan süreçtir.

Bu kapsamda yasal mevzuata uygun olarak süreçlerin yürütülmesi ve en etkin kazanımlar edinilmesi adına hizmet verilmektedir.