Kentsel Dönüşüm Çalışmaları yani 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 30 Mayıs 2012 ve Yönetmeliği 4 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında;

  • Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,
  • Boş hale getirilecek parselin kullanım türlerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası En etin ve Verimli Kullanım önerilerinde bulunulması,
  • Boş Arasa Değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
  • Hak sahipleri Dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması