Uzmanlarımız piyasa verilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin kira bedelleri konusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlik ilkeleri doğrultusunda raporlar düzenlemektedir. Gayrimenkullerinden düzenli gelir getirici mülk olarak yararlanmak amacıyla kiraya vermeyi düşünen özel ve tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları için bu kapsamda;

  • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,
  • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer kontrolü ve analizi,
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti alanlarında danışmanlık sağlanmaktadır.