• Her türden Gemi, Yat, Denizaltı ile özel işlemler için imal edilen, petrol ve gaz platformları, araştırma gemileri gibi yüzer tesislerin değer tespitlerinde, farklı değişkenler dikkate alınarak değerleme çalışmaları yapılmaktadır. 
  • Deniz aracı hüviyetine sahip işletilen, inşası devam eden, tamir durumunda veya atıl durumda bulunan deniz araçlarının tabi oldukları bayrak devleti, uluslararası denizcilik kuralları ve klas gözetiminde ise klas gereklilikleri dikkate alınarak, ana ölçüleri, kullanım amaçları, yaşları, fiziki performansları ve sertifikaları doğrultusunda kıymet takdirlerinin raporlanması, ilerleme raporlarının hazırlanması uzman gemi inşa ve makine mühendislerimiz tarafından sağlanmaktadır. 

Bu Kapsamda;
-    Motoryatlar
-    Yolcu Tekneleri
-    Yelkenliler
-    Balıkçı Tekneleri
-    Kuru Yük Gemileri
-    Konteyner Gemileri
-    RoRo Gemileri

Gibi çeşitli deniz araçları raporlarını en doğru ve en hızlı şekilde hazırlamaktayız.