TUVEO Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 29 Nisan 2011 tarih ve 433 sayılı Kurul kararıyla, seri: VII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.
Belge için tıklayınız
 
TUVEO A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 02.11.2011 tarih 4446 sayılı kurul kararı ile bankalara değerleme hizmetleri verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkındaki yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamına göre “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.
Belge için tıklayınız
 
Şirketimizin unvanı “TUVEO”, Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Türk Patent Enstitüsü tarafından 10/10/2012 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 29/08/2014 tarihinde firmamız adına tescil edilmiştir.
Belge için tıklayınız
 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76 maddesine dayanılarak hazırlanmış olup 02.04.2014 tarih 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tuveo Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2011 tarihinde sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiş olmasının ardından, Tüzel Kişi Üyesi olarak TDUB meslek kuruluşuna üye olmuştur.
Belge için tıklayınız
 
Firmamız, BDDK’nın 01.10.2006 tarih, 26333 sayılı Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesindeki hususları da gözetilerek GULF Sigorta Firmasına 5.000.000.-TL üzerinden Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
Belge için tıklayınız
 
Firmamız, kurum ve kuruluşlara en hızlı ve en kaliteli şekilde değerleme raporlarını hazırlayabilmek, söz konusu raporların bilgi güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmek adına gerekli yazılım ve donanıma sahiptir. Şirketimiz, değerleme sürecini “Gayrimenkul Değerleme Yönetim Sistemi (GDYS)” yazılımı ile sürdürmektedir.
Giriş için tıklayınız
 

TUVEO Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 28.01.2011 tarihinde Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu (Meslek Grubu:49), Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Danışmanlık ve Ekspertiz Faaliyetleri (Nace Kodu:68.31.02) için 1396731 Sicil Kodu ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi olmuştur.
Belge için tıklayınız

 
Firmamızın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yetkilendirme anlaşması mevcut olup, Webtapu ve TKGM Portal sistemlerinden tapu kaydı ve proje inceleme yetkisi bulunmaktadır.